+3617004220 info@feherdenever.hu
Számlaszámok

Kérjük figyelmesen olvassa el!

Tisztelt Hitelezők!

Behajthatatlansági nyilatkozat

A felszámolási eljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) az illetékes Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített bakszámlára szíveskedjenek befizetni, a bírósági ügyszámra hivatkozással.

Amennyiben a nyilvántartási díjat nem kívánják megfizetni a felszámolási eljárás során és követelésükről behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását kérik, akként tehetik meg hogy:

  • a nyilatkozat kiadásának feltételét, a 2.000 Ft + 540 Ft ÁFA, összesen 2.540 Ft összeget kérjük a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12011375-01732263-00100003 számlára átutalni, az adós társaság nevére hivatkozva megelőlegezni,
  • a kérelemhez mellékeljék a díj megelőlegezésének igazolását,
  • a kérelemben a követelésük összegét és jogcímét egyaránt jelöljék meg,
  • a kérelemben jelöljenek meg elektronikus elérhetőséget, amelyre az igazolás és a számla megküldhető.

Ha a kérelem nem tartalmaz elektronikus elérhetőséget, akkor visszautasítjuk!

Behajthatatlansági igazolást és a díj számláját kizárólag elektronikus okirati formában tudjuk kibocsátani!

 

Költségátalány

Az 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7a) bekezdése szerinti költségátalányt – a követelés tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 40.000 Ft-ot – a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél kezelt 12011375-01732263-00300007 sz. bankszámlaszámára, felszámolás alatti cég nevének megjelölésével szíveskedjenek befizetni.

 

Csődeljárás

Csődeljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 100.000 Ft) a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12011375-01732263-00200000 sz. elkülönített bankszámlájára befizetni szíveskedjenek, a csődeljárás alatt álló cég megnevezésével.

 

Céltartalék

A hatályos Cstv. 26. § rendelkezései alapján az Adós köteles legalább 150.000 Ft céltartalékot képezni a felszámolási költségekre. A céltartalék megfizetését a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12011375-01732263-00400004 sz. bankszámlájára teljesíthetik. A közleményben a beazonosíthatóság érdekében kérjük, tüntessék fel az adós társaság nevét.

hu_HUHungarian